Historie klubu

Jak to všechno začalo … První materiály,dokládající existenci oddílu odbíjené tehdejší TJ Železárny Karviná, se datují od roku 1960. Činnost oddílu této době byla poznamenána jistou nekonsolidovaností, a proto po dvouleté činnosti oddíl prakticky zanikl. Několik funkcionářů a hráčů však zůstalo nadále členy TJ a hlavně jejich zásluhou byl 14.3.1969 na ustavující schůzi založen oddíl odbíjené TJ NHKG Karviná. Po nadšených začátcích, kdy bylo během týdne vybudováno nové hřiště,přestoupily do oddílu hráčky TJČSA Karviná. Na jaře roku 1970 došlo ke kolektivnímu přestupu družstva mužů TJ Baník 1. Máj Karviná a po některých změnách ve výboru byl utvořen základní hráčský a funkcionářský kádr.

Rok 1960

Družstvo žen hrálo v soutěži, krajský přebor 1. třídy, vedoucím byl Jan Owczarzy. Družstvo tvořily hráčky : Ondrušová Květa, Prášilová Dana, kapitánka Miziová Marie, Dostálová B., Pánková Lýdie, Fabrigerová Olga, Donátová Kristina. Družstvo sestoupilo do krajského přeboru 2. Třídy.

Rok 1961

V tomto roce došlo k přejmenování TJ z Železárny Karviná na TJ NHKG. Ženy se odhlásily z krajského přeboru 2. třídy a dodatečně se přihlásily do okresního přeboru. Hrály v podstatě ve stejném složení. Stejně jako v roce 1960 byly potíže s dokončením soutěže pro malý počet hráček. V tomto roce se do okresního přeboru přihlásilo družstvo mužů. Kádr tvořili tito hráči : Lubomír, Rozhon Zdenek, Vasilovski M., Glac Jaroslav, Sikora Eman, Racevský Vasil, Konczyna Alfred, Oršulík Herbert a Bárta Pavel. Přesné umístění nezjištěno.

Rok 1962

Dochází k postupnému rozkladu oddílu. Družstvo žen končí svou činnost pro nedostatek hráček. Družstvo mužů sice absolvuje soutěž okresního přeboru 1. třídy, ale v dalším ročníku již do soutěže není přihlášeno. Vedoucím družstva byl L. Lédr. Po jeho nástupu na vojenskou základní službu se družstvo rozpadá.

Rok 63–69

Družstvo mužů i žen nebylo přihlášeno v žádné soutěži, oddíl v TJ neexistoval. Někteří členové však zůstali oddílu věrní a vytvořili podmínky pro vznik oddílu v roce 1969.

Rok 1969

Bývalí hráči L. Lédr, J. Ciahotný, E. Břežek spolu s dalšimi nadšenci, např. bratři Kováčovi, vytvořili znovu na ustavující schůzi oddíl odbíjené v TJ NHKG Karviná. Do okresního přeboru byla přihlášena dvě mužstva mužů. Z TJ ČSA Karviná přestoupilo družstvo žen, hrající oblastní přebor 2. třídy. Družstvo „A“ mužů : Lédr, Konečný, ing. Piprek, Břežek, Koupil, dr. Bastl, ing. Dzida Družstvo „B“ mužů : Kováč T.,Kováč K., Starostka, Kopůnek, Zima, Duda, Neplecha, Šrom Družstvo žen : Sadílková, Mikeszová, Kiszková, Čechurová, Nováková, Starostková, Kostelecká, Chýlková, Šturcová, Bibrlová, Kabátková Trenérem družstva byl B. Konečný, po skončení sezóny převzal vedení J. Sadílek. Předseda oddílu : Jan Ciahotný, Členy výboru : Lédr L., Zima Jan, ing. Dzida, Břežek E. Na podzim se zúčastnili školení trenérů III. třídy v Olomouci Konečný B. a Sadílek J. V tomto roce byla podepsána patronátní smlouva s vedením ZDŠ Mendelova v Karviné 8, v jejíž tělocvičně trénuje celý oddíl dodnes.

Rok 1970

Družstvo Soutěž Umístění Muži „A“ OP 2 Muži „B“ OP Ženy KP II. 5 Družstva mužů i žen se připravovala na sezónu v tělocvičně ZDŠ v Karviné 8, muži pod vedením B. Konečného, ženy vedl J. Sadílek. V březnu po sehrání přátelského utkání mužů NHKG a Baníku 1. Máj Karviná, došlo v restauraci „Severka“ k dohodě o sloučení obou oddílů v TJ NHKG Karviná. Tím získalo mužstvo mužů možnost hrát v oblastním přeboru 2. třídy (šlo o kolektivní přestup družstva, které v této soutěži hrálo). Z Baníku 1. Máj přestoupili : V. Slouk, V. Střelec, J. Šalaga, J. Sadílek, V. Hofmann, B. Studniarz. Mužstvo skončilo na druhém místě za prvním Vratimovem „B“. Výbor pracoval v tomto složení : Předseda : J. Ciahotny, Členové : ing. Dzida, L Krochmalný, J Sadílek a ing. Piprek.

Rok 1971

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.2
Muži „B“OP5
ŽenyKP II.2

V tomto roce se činnost oddílu konsolidovala po stránce kádrové i hráčské. Nově vytvořený výbor pracoval ve složení : Předseda : ing. Piprek Místopředseda : J. Ciahotny Hospodář : L. Krochmalný Členové : ing. Dzida, Sadílek, Slouk, Sadílková V tomto roce byl zorganizován nábor do družstev dorostenek a dorostenců.

Rok 1972

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.2
Muži „B“OP
Muži „C“OP
ŽenyKP II.1
DorostenciOP4
DorostenkyOP3

V tomto roce zaznamenal oddíl nejvyšší rozkvět. Počet členů se rozrostl na 69. Do soutěží bylo přihlášeno celkem 6 družstev, z toho 3 družstva mužů, ženy, dorostenky a dorostenci. Družstvo žen vyhrálo svojí skupinu oblastního přeboru II. třídy a hrálo kvalifikaci o postup do KP I. třídy. Postup se sice nepodařil, ale přesto je možno vítězství ve skupině hodnotit jako největší úspěch v dosavadní činnosti družstva.

Rok 1973

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.2
Muži „B“OP6
Muži „C“OP3
ŽenyKP II.6
DorostenciOP4
DorostenkyOP3

V tomto roce bylo družstvo „A“ pověřeno reprezentací okresu na oslavách čs. – polské družby. Na zájezdu do PLR porazili naši svoje soupeře z Wodzislawi 3:0.

Rok 1974

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.4
Muži „B“OP5
ŽenyKP II.6
DorostenciOP4
DorostenkyOP3

Oddíl měl ke konci roku 60 členů, v soutěži bylo přihlášeno 5 družstev.

Rok 1975

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.6
Muži „B“OP3
ŽenyKP II.6

Byl to rok spartakiádní. Z členů našeho oddílu muži zúčastnili nácviku skladby mužů. Hráči Sadílek, Kováč, Šrom, Kollár cvičili na Strahově.Byla rovněž provedena reorganizace soutěže a přešlo se na systém podzim – jaro.

Rok 1976

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.8
Muži „B“OP5
ŽenyKP II.6
ŽáciOP4

Na jaře oddíl obdržel titul „Vzorný oddíl“. Družstvo žen se v dubnu zúčastnilo utkání v PLR, v rámci služebních styků s družstvem LSZ PTR PSCZYNA. Toto střetnutí skončilo vítězstvím našeho družstva.

Rok 1977

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.8
Muži „B“OP5
ŽenyKP II.8
ŽáciOP1
ŽákyněOP3

Rok 1978

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.8
Muži „B“OP5
ŽenyKP II.8
DorostenciOP4
DorostenkyOP3
ŽáciOP3
ŽákyněOP4

Rok 1979

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.3
Muži „B“OP3
DorostenciKP II.6

V březnu obdržel oddíl titul vzorný kolektiv mládeže.

Rok 1980

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.1
Muži „B“OP3
DorostenciKP II.6
DorostenkyKP II.5

Složení výboru : Předseda : ing. Jindřich Piprek Místopředseda : Jan Ciahotny Pol. výchovný pracovník : ing. Miroslav Rozhon Hospodář : Leon Krochmalný Organizační a tréninková činnost : Josef Sadílek Brigádní činnost : Jaroslav Šrom Členové : Jindra Kováčová, ing. Dzida, Vojta Slouk

Rok 1981

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.11
ŽenyKP II.6

Mezinárodní utkání dorostenců 9.5.1981 Karviná – Gorlitz 3:0

Rok 1982

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP II.11
Muži „B“OP6
Muži „C“OP7
ŽenyKP7
DorostenciKP5
DorostenkyKP6

Muži „A“ – sestup do okresního přeboru Ženy – sestup do okresního přeboru

Rok 1983

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“OP4
Muži „B“OP1
ŽenyOP2
DorostenciKP3
DorostenkyKP2

Rok 1984

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“OP3
Muži „B“OP2
DorostenciKP2
DorostenkyKP5

Rok 1985

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“OP3
Muži „B“OP1
ŽenyOP1
DorostenciKP4
DorostenkyKP3

Rok 1986

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP4
ŽenyKP9
DorostenciKP3
DorostenkyKP2

Mezinárodní utkání NHKG Karviná – Górnik Czechowice-Dzieizice 5:0

Górnik Czechowice-Dzieizice 5:0 – NHKG Karviná 3:1

10. mistrovství světa ve volejbalu žen ČSSR 1986

Rok 1987

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.3
ŽenyKP8
DorostenciKP2

Rok 1988

Mezi roky 1988 – 2000 kronika mlčí …

Rok 2000

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.3
Muži „B“KP II.9
Muži „C“OP2
ŽenyKP5
DorostenciOP3
DorostenkyOP3

V tomto roce ukončilo činnost mužstvo mužů „C“, z důvodů malého počtu hráčů.

Rok 2001

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.1
Muži „B“KP II.9
ŽenyKP5
DorostenciOP3
DorostenkyOP3

Družstvo mužů „A“ postoupilo do druhé národní ligy.

Rok 2007

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.4
Muži „B“OP2
ŽenyKP II.3
Ženy „B“OP1
JuniorkyKP4

Rok 2009

DružstvoSoutěžUmístění
Muži „A“KP I.7
Muži „B“OP1 – postup OP 1
ŽenyKP II.9
Ženy „B“OP
JuniorkyKP1 – postup do 1. ligy